Riolering

Wat is riolering?

De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen en duikers dat nodig is om afvalwater naar een RioolWaterZuiveringsInrichting (RWZI) of AfvalWaterZuiveringsInstallatie te brengen

Hoe werkt een riool?

We gebruiken water voor allerlei bezigheden. Thuis gebruik je het bijvoorbeeld om te douchen, (af) te wassen, de ramen en je auto schoon te maken, te koken en om te drinken. In de industrie wordt water gebruikt bij een groot aantal verschillende processen. Bij veel van deze bezigheden worden er stoffen in het water gebracht die daar van nature niet, of niet in die mate in thuis horen. Het water is door het te gebruiken vies geworden en moet alvorens het opnieuw gebruikt kan worden schoongemaakt worden. De stoffen die het water vervuilen, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Daarom is het belangrijk om zelfs als het water niet weer gebruikt gaat worden, het schoon te maken alvorens het te lozen. Het afvalwater ontdoen van ongewenste stoffen wordt water zuiveren of reinigen genoemd. Dit gebeurt in een AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) of een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI). Alvorens het water daar terecht komt, moet het eerst ingezameld en getransporteerd worden. Dit is precies wat een riool doet.

Het water dat je thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet wordt via (kunststof)buizen afgevoerd naar een centrale rioolbuis, van waar het op het riool terecht komt. Het riool bestaat uit een of meerdere, meestal betonnen buizen die het water naar de RWZI transporteren.

Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren.
Ook overtollig regenwater wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het af wil voeren. De neerslag kan samen met het verontreinigde drinkwater afgevoerd worden (dit wordt een gemengd rioolstelsel genoemd) of apart (gescheiden rioolstelsel).

Wij als installateur focussen ons op de riolering in en om uw woning

Dit houd in de riolering binnenshuis en de riolering in de grond rond om uw huis.
Het hoofdriool buiten uw erfgrond is vaak eigendom van uw gemeente en werkzaamheden aan dit rioolstelsel zijn dan ook voor rekening van uw gemeente

Gemengd riool

In een gemengd riool stromen afval- en regenwater samen in één buis naar de rioolwaterzuivering (rwzi). Het onderstaande huis (schematisch) heeft zowel binnen als in de straat een gemengd rioolsysteem: een buis voor afvalwater en regenwater.
Overstorten zijn de noodafvoeren van gemengde riolen. Ze treden meestal vanzelf in werking als bij een hevige bui de buizen vol zijn en de pompen maximaal draaien. Het regenwater loopt dan samen met een beetje afvalwater een vijver of sloot in. Daarmee zorgen overstorten bij hevige regen voor droge voeten.
Gescheiden
Afgekoppelde en (verbeterd) gescheiden systemen voeren afvalwater en regenwater in twee aparte buizen af. Dat is hieronder schematisch zichtbaar in de gescheiden systemen zowel binnenshuis als in de straat.

Infiltratie

Infiltratievoorzieningen zorgen dat regenwater in de bodem zakt. Er zijn verschillende voorzieningen, zowel boven (wadi, infiltratieveld) als onder de grond (infiltratiebuis of kratjes). De bodem onder of rondom een infiltratievoorziening zuivert het regenwater.
Infiltratievoorzieningen zijn alleen bruikbaar als het grondwater diep genoeg zit omdat de voorziening anders al met grondwater gevuld is. Ook moet de bodem (enigszins) waterdoorlatend zijn, want anders zakt het water niet weg. De voorzieningen hebben soms een overloop naar een vijver of sloot of een vorm van tijdelijke opslag, waarna het water in de bodem wegzakt. Zo blijven uw voeten ook bij hevige regen droog.

Camera inspectie van het rioolsysteem

Voor een grondig onderzoek van een rioolsysteem verzorgen wij een camera-inspectie waarmee wij de staat van een riolering kunnen beoordelen.
Hiervoor reinigen wij eerst de riolering onder hoge-druk waarna we met een camera door het rioleringssysteem doorvoeren, dit kan tot maximaal over een afstand van 25 meter.
Met een trac en tracé systeem kunnen we bovengronds exact bepalen waar problemen zich voordoen of het verloop van de camera volgen.

Meer informatie op: www.riool.info

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contact

Vestiging Haarlem
A. Hofmanweg 44-A
2031 BL HAARLEM
T: 023 - 5261503

Vestiging Alkmaar
Kamerlingh Onnesstraat 27Q
1821 BP ALKMAAR
T: 072 - 5153200

info@goes-plooy.nl

Goes Plooy

Loodgieter, dakdekker, centrale verwarming, sanitair advies en installatie zijn bij ons in goede handen. Nu ook energiebesparende producten!

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Volg ons dan via social media.