Gasinstallaties

Gasinstallaties van ontwerp tot uitvoering

Een goede en veilige gasinstallatie moet gasdicht zijn en de toestellen moeten vakkundig geïnstalleerd zijn volgens de geldende voorschriften en normen.
Wij als erkend installateur beschikken over de juiste vakkennis en vergunningen en weten op dit gebeid waar wij mee bezig zijn.
Onze monteurs worden continu bijgeschoold en op de hoogte gebracht over de laatste ontwikkelingen en regelgeving
Goes installaties BV is ingeschreven bij Stichting Erkenning en Installatie (SEI) onder erkenningnummer: G-11549.

Laat daarom werkzaamheden aan gasinstallaties of toestellen over aan ons als erkend gasinstallateur

Laat gastoestellen regelmatig (1 x per 1 à 2 jaar) schoonmaken en controleren op een veilige werking. Daarbij moet ook gekeken worden of het toestel voldoende luchttoevoer heeft en of de rookgas op een goede mannier de rookgassen afvoert.
Oude gaskachels of open toestellen kunnen bij slechte ventilatie problemen veroorzaken.
Laat de gaskachel en de afvoer regel matig controleren door een installateur.
Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer de laatste controle is uitgevoerd.

Wanneer u iets vermoed aan uw installatie

Wanneer u vermoed dat er iets mis is met de gasinstallatie of blijvend gas ruikt buiten of in de woning, neem dan het volgende in acht.

  1.  Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter (aan de linkerzijde van de gasmeter)
  2. Bel ons direct op 023 – 526 1503 of bel uw energiebedrijf
  3. Open deuren en ramen en zorg voor ventilatie
  4. Vermijd vuur of vonkvorming, dus geen sigaret of lucifer ontsteken
  5. Schakel ook geen elektrische verlichting of toestellen in of uit.
Algemene adviezen m.b.t. gasinstallaties

Houdt u zich ten alle tijde nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.
Bij twijfel is het altijd raadzaam ons in te schakelen.
U kunt Goes installaties inschakelen om een geiser of cv ketel
met een vakkundige installatie en rookgasafvoer te laten installeren.

Wees heel voorzichtig met tweedehands toestellen

De kans is groot dat ze niet meer goed werken en daardoor gevaarlijk zijn. Koopt u toch een tweedehands toestel laat deze dan wel eerst controleren.

Wilt u zekerheid over de veiligheid van uw gasinstallatie?

Dan is het raadzaam om een afspraak te maken en ons de installatie te laten keuren en een controle te laten uitvoeren.
Wij kunnen de installatie door middel van een drukproef controleren op gasdichtheid.
Ook beoordelen we de gehele installatie en bekijken of de gastoestellen op een goede manier zijn aangesloten, zeker bij toestellen met een openverbranding geven wij extra aandacht aan de opstellingsruimte en luchttoevoer en rookgasafvoer.

Koolmonoxidevergiftiging

Naast explosiegevaar bestaat ook het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.
Goede ventilatie is nodig voor de verbranding; stop daarom nooit ventilatieopeningen en -kanalen dicht.
Afvoerloze geisers en ketels zijn gevaarlijk. De verbrandingsgassen hopen zich bij slechte ventilatie op in uw huis en kunnen koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Hebben u en uw huisgenoten regelmatig hoofdpijn? De oorzaak kan koolmonoxidevergiftiging zijn. Raadpleeg niet alleen uw dokter, maar laat ons ook eens de situatie beoordelen.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen (zoals olie, kolen, gas en hout).
Onvolledige verbranding vindt plaats als er onvoldoende zuurstof in een ruimte aanwezig is. Koolmonoxide is zeer gevaarlijk omdat het reukloos is. Het gas wordt driehonderd keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Daardoor ontstaat zuurstofgebrek in vitale organen zoals hart en longen en kunnen slachtoffers van een koolmonoxidevergiftiging overlijden. Koolmonoxidevergiftiging kan optreden in een slecht geventileerde ruimte met een gastoestel waarvan de verbrandingsgassen niet goed worden afgevoerd. Zoals een open geiser of een oude gaskachel. In een ruimte met alleen cv-radiatoren bestaat deze kans niet.

Gasmeter Gasleiding
Koolmonoxide melder Brandweerman test geiser

Hoe voorkom ik koolmonoxidevergiftiging?

In de eerste plaats door te zorgen voor een veilige installatie, u kunt hierboven meer informatie lezen over het ‘hoe en wat’ van een veilige installatie. Ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen wordt veroorzaakt door kleine 5-liter-gasgeisers aangesloten op een douche of een bad. Laat ze plaatsen door een vakman, onderhoud ze regelmatig en gebruik ze op de juiste manier. Een 5-liter-gasgeiser mag enkel gebruikt worden voor een gootsteen of wastafel. Het meest veilig zijn gastoestellen met een gesloten verbranding, deze toestellen ontrekken de zuurstof voor de verbranding van buiten en staan niet in verbinding met de ruimte in uw woning, deze moet dan wel op de juiste manier geïnstalleerd zijn.

Vermoed u dat er toch iets niet goed is met uw toestel, let dan ook nog eens goed op de volgende zaken:
Als de kleur van de waakvlam van uw geiser oranje of hoger is dan normaal, dan komt er koolmonoxide vrij. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw.
Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout wordt gestookt, moet tenminste een keer per jaar worden geveegd. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet bij een servicebezoek worden gecontroleerd en zo nodig worden geveegd, het gebeurd wel eens dat de vogels zich nestellen in het rookkanaal.

Sluit in (goed geïsoleerde) nieuwbouwwoningen nooit de luchtaanvoer en -afvoerkanalen af, ook niet tijdens koude winters.
Stop in oude woningen niet alle kieren en gaten dicht. Deze zorgen voor noodzakelijke ventilatie.
Een goede ventilatie en frisse luchttoevoer draagt bij aan een gezonde leefsituatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contact

Vestiging Haarlem
A. Hofmanweg 44-A
2031 BL HAARLEM
T: 023 - 5261503

Vestiging Alkmaar
Kamerlingh Onnesstraat 27Q
1821 BP ALKMAAR
T: 072 - 5153200

info@goes-plooy.nl

Goes Plooy

Loodgieter, dakdekker, centrale verwarming, sanitair advies en installatie zijn bij ons in goede handen. Nu ook energiebesparende producten!

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Volg ons dan via social media.